Aktualności

 • Pan Marian Strzelczyk z Kwidzyna walczy ze smogiem!

  8.10.2017.M.K

   

  Pan Marian Strzelczyk z Kwidzyna wykonał piec do Co , który spala opał, i zanieczyszczenia z dymu. To pozwala nie tylko na oszczędności w zużyciu paliwa, ale i w walce ze smogiem!

  Każdy z nas doskonale wie jak pali się w piecu i każdy wie co to sadza, smoła, cofka, palące się sadze w kominie itd. Lecz mało kto wie jak Pali się w kotle Eko Wery z palnikiem dymu. 
 • Gmina Porąbka zakończyła realizację projektu

  14.10.2017.M.K

   

  Gmina Porąbka zakończyła realizację projektu pn. ”Utworzenie placów zabaw w sołectwie Czaniec”, które zlokalizowane zostały przy Przedszkolach Publicznych na ulicy Królewskiej      i Kardynała Karola Wojtyły.

 • Wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych

  14.10.2017.M.K

   

   Celem ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej jest wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w branży rolno-spożywczej. Przepisy weszły w życie 12 lipca. UOKiK prowadzi obecnie 12 spraw w ramach nowej ustawy.

   

  źródło: Biuro prasowe UOKiK 

 • XIX JESIENNY ZLOT TURYSTYCZNO-EKOLOGICZNY

  9.10.2017.M.K

   

  Kreując potrzebę dbania o środowisko naturalne, a także nowoczesną ofertę turystyczną, zwłaszcza w zakresie turystyki dzieci i młodzieży, rozwijania sprawności fizycznej młodzieży oraz jej zamiłowania do aktywnego spędzania wolnego czasu Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu wraz z Radnym Powiatowym Jackiem Sewerynem byli organizatorami dziewiętnastej już edycji imprezy.

 • Ruch pojazdów na przedmiotowym obiekcie mostowym zostanie wstrzymany

  7.10.2017.M.K

   

    Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje, że w związku z planowanymi pracami budowlanymi wyłącza się z ruchu obiekt mostowy w ciągu DP nr 1464 S w km 0+756 ul. Sobieskiego (obok kapliczki) w miejscowości Łodygowice.

   

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku

  7.10.2017.M.K

   

  W październiku ruszą cykliczne zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inicjatorem spotkań jest Urząd Gminy Czernichów wraz z miejscowym Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu. Realizacją zajmie się ks. dr Stanisław Cader, prezes Beskidzkiego Instytutu Nauki o Człowieku.

 • BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR

  1.10.2017.M.K

   

   Seniorzy niechętnie składają reklamację, nie walczą o swoje prawa, wierzą w zapewnienia sprzedawcy, a wykorzystują to nieuczciwi przedsiębiorcy. Powszechne jest podszywanie się pod sprzedawcę prądu, wprowadzanie w błąd co do leczniczych właściwości produktów. W Międzynarodowy Dzień Osób Starszych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Inspekcja Handlowa wspólnie przypominają o prawach seniorów.

   

  źródło: Biuro Prasowe UOKiK  

 • Kolejne unijne nabory

  2.010.2017.M.K

   

  Pod koniec września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował kolejne unijne nabory w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Budżet działania i trzech poddziałań (1.1.1, 1.3.2, 1.5, 1.6.2) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 łącznie wyniesie 630 mln zł. Składanie wniosków rozpocznie się 30 października i potrwa do 29 grudnia br.

 • Remont chodnika i nawierzchni drogi powiatowej przy ul. Królowej Jadwigi w Łodygowicach

  1.10.2017.M.K

   

  Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje, że od 2 października br. rozpoczyna się remont chodnika i nawierzchni drogi powiatowej przy ul. Królowej Jadwigi w Łodygowicach (odcinek wzdłuż ogrodzenia Zespołu Zamkowo Parkowego od strony Ośrodka Zdrowia). Kwota jaką przeznaczył Powiat Żywiecki na inwestycję to prawie 150 tys. złotych.

 • Prawdziwy obraz przebudowy drogi DW 948 Żywiec Oczków - Kobiernice (aktualizacja)

  29.09.2017.M.K

   

    23 grudnia 2016r. Zarząd Województwa Śląskiego przez swojego pełnomocnika złożył do Wojewody Śląskiego wniosek o wydanie (w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r. , poz. 1496)) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.